oferta

bnr_oferta

Oferta

Wykonujemy wyceny:

 • lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • domów jednorodzinnych i wielorodzinnych;
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w tym o przeznaczeniu budowlanym (działki), rolnym, leśnym, a także komercyjnym;
 • wyceny i operaty brakarskie, inwentaryzacje i opinie dendrologiczne
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych;
 • gospodarstw rolnych, budynków i budowli;
 • spółdzielczych praw własnościowych;
 • ograniczonych praw rzeczowych takich jak:
  • służebności,
  • użytkowanie,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego
 • nieruchomości komercyjnych: m.in. biurowych, handlowych i magazynowych.

Wyceny nieruchomości sporządzamy dla następujących potrzeb:

 • ustalenia ceny kupna – sprzedaży
 • podziału majątku
 • dla zabezpieczenia wierzytelności (kredyty)
 • ustalenia ceny najmu lub dzierżawy
 • postępowania spadkowego
 • podziału majątku
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportu)
 • ustalenia wartości nieruchomości przy przekształceniach własnościowych
 • ustalenia wysokości odszkodowań (np. z tytułu wywłaszczenia lub czasowego zajęcia nieruchomości)
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • odwołania się od urzędowych decyzji
 • ustalenia wysokości opłat planistycznych i adiacenckich oraz innych celów

Każda wycena nieruchomości wiąże się z wykonaniem: wizji lokalnej, dokumentacji zdjęciowej, analizy rynku, oceny stanu prawnego oraz użytkowo-technicznego, o ile istnieje konieczność również inwentaryzacji.

Gwarantujemy poufność otrzymanych od Klientów informacji oraz rzetelności oczekiwanej od zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego.

Zapewniamy profesjonalizm oraz fachowość poparte stałym doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Operaty szacunkowe wykonywane są terminowo i bezstronnie.

zapraszamy

do współpracy

biuro@antemion.pl

tel. 603 208 852

tel. 605 632 037

fb

Antemion. Rzeczoznawca Majątkowy.

Nasiechowice 19 , 32-200 Miechów

Polityka - pliki cookies

Prawa do strony internetowej (c) 2016 antemion.pl

Agencja interaktywna :

hauerpower Kraków